Søkeresultat for: Расстановки Расстановки личные online skype:amt777

Antall treff: 4
Økte ressurser, men også høyere kvalitet og et mer komplekst og krevende straffesaksbilde. Slik ser etterforskingsfeltet ut i dag. Men har kvaliteten gått opp? Og har politietatens handlingsrom blitt større? I Påtaleanalysen side 113 kan man lese at politietaten over flere år har vært tilført betydelige ressurser. Antall stillinger har gått opp, budsjettene er øket i
Les mer
En NOVA -rapport viser at bruken av omvendt voldsalarm (OVA) kan ha en avskrekkende effekt, men påpeker samtidig at ordningen inntil nylig har vært lite kjent i politidistriktene og vært oppfattet som komplisert å ta i bruk. Riksadvokaten gjentar derfor i brev av 13. oktober at påtalemyndigheten skal være en pådriver for bruk av OVA. Evalueringsrapporten
Les mer
Riksadvokaten presiserer i brev til statsadvokatene at saker vedrørende hatefulle ytringer skal prioriteres og at det i behandlingen av slike saker må sondres mellom stater og folkegrupper. Les brevet av 13. mai d.å. her:  
Les mer