Den høgare påtalemakta Riksadvokatembetet og statsadvokatembeta

Den høgare påtalemakta medverkar til å redusere kriminalitet gjennom å handsame straffesaker.

Påtalemakta i Noreg har tre nivå:

  • Riksadvokaten
  • Statsadvokatane
  • Påtalemakta i politiet