Årsmelding Den høyere påtalemyndighet for 2012

Vedlagt ligger årsmeldingen Den høyere påtalemyndighet for 2012.