Årsrapport 2012 fra Etterutdanningsrådet for Den høyere påtalemyndghet

Se vedlagte årsrapport 2012 fra Etterutdanningsrådet for Den høyere påtalemyndghet.