Evaluering av Acta-saken

Det er gjennomført en evaluering av den såkalte Acta-saken fra Rogaland. Evalueringen har munnet ut i et evalueringsnotat som er oversendt statsadvokatene og politimestrene ved riksadvokatens brev 11. desember 2012.