Riksadvokaten innkaller til seminar om hatkriminalitet og rasisme

Riksadvokaten innkaller til seminar om hatkriminalitet og rasisme. Seminaret holdes i Riksadvokatembetets lokaler i Oslo 20. november 2012.

Såkalt hatkriminalitet og rasisme krever særskilt oppmerksomhet i kriminalitetsbekjempelsen. Som et ledd i riksadvokatens vedvarende oppfølging av dette saksfeltet innkalles blant annet de statsadvokatene og politiadvokatene som har fagansvaret for disse kriminalitetstypene i hver(t) statsadvokatregion/politidistrikt til seminar. Seminaret holdes i Riksadvokatembetets lokaler i Oslo 20. november 2012.

 

Download fileInnkalling til seminar(3 3kb)

Publisert