Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i politiet første halvår 2012

Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i politiet første halvår 2012 foreligger.

Bl.a. er oppklaringsprosenten 2,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser i første halvår 2012 er 110 dager.

 

Download fileSTRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I FØRSTE HALVAR 2012(6 6 2kb)