Utvalget for kommunikasjonskontroll – årsrapport 2011

Riksadvokaten har ved brev av 6. juli 2012 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justisdepartementet for 2011.

Det er i brevet herfra bedt om at nøkkelpersonell i politiet gjøres kjent med rapporten og riksadvokatens merknader.

 

Download fileRiksadvokatens brev av 6. juli 2012(8 7 0kb)Download fileKK årsrapport(4 2 6 5kb)
Publisert