Agder statsadvokatembete

Agder statsadvokatembete Embetsleder: Erik E. Holmen
Besøksadresse: Rådhusgaten 34, 4605 Kristiansand S
Postadresse: Postboks 504 - Lundsiden, 4605 Kristiansand S
E-post:Kontakt embetet.
Telefon: 38 09 90 20
Fax: 38 09 90 21

Embetet fører aktorat for Høgsterett, Agder lagmannsrett, Lister tingrett, Kristiansand tingrett og Aust-Agder tingrett.

Underliggjande politidistrikt:
Agder politidistrikt.

Statsadvokatar ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder: Erik Erland Holmen
Statsadvokat Dennis Danielsen
Statsadvokat Beate Rullestad Jansen
Statsadvokat Jan Tallaksen
Statsadvokat Leif Aleksandersen
Kst. statsadvokat Carl Henning Leknesund

Inspeksjon av Agder politidistrikt om hatkriminalitet

På bakgrunn av av riksadvokatens brev av 12. juni 2012 har Agder statsadvokatembeter hatt en inspeksjon av Agder politidistrikt angående rasistisk/hat kriminalitet.

Les meir om Inspeksjon av Agder politidistrikt om hatkriminalitet