Hedmark og Oppland statsadvokatembete

Hedmark og Oppland statsadvokatembete
Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

Foto: Åse Leikny Gustavsen

Embetsleiar: Arne Ingvald Dymbe
Besøksadresse: Østregate 61, 2317 Hamar
Postadresse: Postboks 4457 Bedriftssenteret, 2326 Hamar
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 62 53 42 40
Fax: 62 53 42 49

Embetet fører aktorat for Høgsterett, Eidsivating lagmannsrett, Gjøvik tingrett, Glåmdal tingrett, Hedmarken tingrett, Nord-Østerdal tingrett, Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett og Valdres tingrett.

Underliggjande politidistrikt: Innlandet politidistrikt.


Statsadvokatar ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder: Arne Ingvald Dymbe
Statsadvokat Thorbjørn Klundseter
Statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås
Statsadvokat Jo Christian Jordet