Hordaland statsadvokatembete

Hordaland statsadvokatembete
Hordaland statsadvokatembeter

Foto: Nils Jarle Gjøvåg

Embetsleder: Eirik Stolt-Nielsen
Besøksadresse:
 Markeveien 4c, 5012 Bergen
Postadresse: Postboks 263 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 55 54 80 00
Fax: 55 54 80 01

Embetet fører aktorater for HøyesterettGulating lagmannsrettBergen tingrettHardanger tingrett,Sunnhordaland tingrett og Nordhordaland tingrett.

Underliggende politidistrikt: Vest politidistrikt.

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen
Statsadvokat Benedicte Hordnes
Statsadvokat Elisabeth Deinboll
Statsadvokat Jan-Inge Wensel Raanes
Statsadvokat Trond Høvik
Statsadvokat Benedikte Høgseth
Statsadvokat Ellen Cathrine Greve
Statsadvokat Magne Kvamme Sylta