Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembete

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembete Embetsleiar: Jan Hoel
Besøksadresse:
Julsundvn. 4, 6412 Molde
Postadresse: Postboks 2517, 6404 Molde
E-post: Kontakt embetet
Telefon: 71 25 80 06
Fax: 71 25 80 07

Embetet fører aktorater for Høgsterett, Gulating lagmannsrett, Frostating lagmannsrett, Fjordane tingrett, Nordmøre tingrett, Romsdal tingrettSogn tingrett, Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre tingrett.

Underliggjande politidistrikt: Møre og Romsdal politidistrikt.

Statsadvokatar ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleiar Jan Hoel
Statsadvokat Jogeir Nogva 
Statsadvokat Magne Nyborg
Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim
Kst. statsadvokat/politiinspektør Kjell-Otto Lilleberg