Troms og Finnmark statsadvokatembete

Troms og Finnmark statsadvokatembete
Tromsdalstinden. Foto: Lars Fause
Embetsleiar: Lars Fause
Besøksadresse:
Elvegata 2, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 2503, 9267 Tromsø
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 77 66 00 70
Fax: Ingen

Embetet fører aktorater for Høgsterett, Hålogaland lagmannsrett, Alta tingrett, Hammerfest tingrett, Nord-Troms tingrett, Senja tingrett, Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnark tingrett.

Underliggjande politidistrikt: Troms politidistrikt, Finnmark politidistrikt og Sysselmannen på Svalbard.

Statsadvokatembetet har i tillegg eit særleg ansvar for etterforsking av straffesaker med utspring i fiskerilovgivinga i Noregs økonomiske soner utanfor Nord-Noreg, i fiskerisona ved Jan Mayen og i fiskerivernsona ved Svalbard. Førstestatsadvokaten har påtalemessig ansvar for saker som fell inn under overvakingsinstruksen § 1 for dei nemnde politidistrikta.

Statsadvokatar ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleiar Lars Fause
Statsadvokat Torstein Hevnskjel
Statsadvokat Hugo Henstein (permisjon)
Statsadvokat Torstein Lindquister
Statsadvokat Tor Børge Nordmo
Kst statsadvokat Gøril Lund

Domsamling fiskesaker

Publisert 

Denne domssamlingen fra april 2011 gir en kronologisk oversikt over straffedommer og kjennerlser fra Høyesterett (H) og lagmannsrettene (L) i fiskerisaker i form av korte referat. Referatene er utformet med sikte på å fremheve hvilke rettslige spørsmål som omhandles i den enkelte avgjørelse, og skiller seg både i omfang og skrivemåte fra de tradisjonelle ingressene som er vedlagt avgjørelsene i Norsk Retstidende og Lovdata..

Les meir om Domsamling fiskesaker