Trøndelag statsadvokatembete

Trøndelag statsadvokatembete
Foto: Helge J. Kaasbøll
Embetsleiar: Bjørn Kristian Soknes
Besøksadresse:
Prinsens gate 1, 7013 Trondheim
Postadresse: Postboks 4733 Sluppen, 7468 Trondheim
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 73 19 95 80
Fax: 73 19 95 81

Embetet fører aktorater for
Høgsterett, Frostating lagmannsrett, Fosen tingrett, Inntrøndelag tingrett, Namdal tingrett og Sør-Trøndelag tingrett.

Underliggjande politidistrikt: Trøndelag politidistrikt.

Statsadvokatar ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleiar Bjørn K. Soknes
Statsadvokat Kaia Strandjord
Statsadvokat Per Morten Schjetne
Statsadvokat Unni Sandøy
Statsadvokat Jarle Wikdahl