Vestfold og Telemark statsadvokatembete

Embetsleiar: Arnfinn Hval
Besøksadresse:
Broene 1, 3701 Skien
Postadresse: Postboks 313, 3701 Skien
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 35 58 88 58
Fax: 35 58 88 50

Embetet fører aktorater for Høgsterett, Agder lagmannsrett, Aust-Telemark tingrett, Tønsberg tingrett, Nordre Vestfold tingret, Larvik tingrett, Nedre Telemark tingrett, Sandefjord tingrett og Vest-Telemark tingrett.

Underliggjande politidistrikt: Sør-Øst politidistrikt.

Statsadvokatar ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleiar: Arnfinn Hval
Statsadvokat Alf Martin Evensen
Statsadvokat Kjetil Omholt
Statsadvokat Per Halsbog
Statsadvokat Petter Sødal (permisjon)
Statsadvokat Håvard Kalvåg
Kst statsadvokat Marit Formo
Kst statsadvokat Jeanette Desiree Hagene Knutsen