Årsrapport 2013 - Kommunikasjonkontrollutvalgets rapport til Justis- og beredskapsavdelingen.