Riksadvokat Busch har fått Rettighetsprisen for 2014.

Riksadvokat Busch har fått Rettighetsprisen for 2014.

Den gis ut av Krisesentersekretariatet "til en aktør, enkeltperson eller virksomhet som har skilt seg ut i arbeidet for å forhindre kjønnsbasert vold og dødelig vold i nære relasjoner". Det er første gang i år at prisen deles ut, og Busch er både stolt og glad over å ha fått prisen. Den forplikter til ytterligere innsats.