Riksadvokaten har i brev 2. desember 2010 oppsummert rettstilstanden hva gjelder rusutløste psykoser og informert om ulike undersøkelser som kan være av betydning for å belyse spørsmålet om ruspåvirkning.