Riksadvokatens tale til høyesterettsjustitiarius Schei

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei gikk 29. februar 2016 av som Høyesteretts leder. I sin tale til Schei kommenterer riksadvokat Tor - Aksel Busch blant annet hvordan Schei har preget Norges øverste domstol gjennom 14 år.