Arbeidsgruppe for gjennomgang av norske myndigheters behandling av straffesakene mot Sture Bergwall

Arbeidsgruppe for gjennomgang av norske myndigheters behandling av straffesakene mot Sture Bergwall i et læringsperspektiv - opprettelse og mandat