Høyesterett og saker om mishandling mot nærstående

Artikkelen "Høyesterett og straffeloven 1902 § 219 - mishandling i nære relasjoner" av assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther inngår i festskriftet "Rettsavklaring og rettsutvikling" som ble utgitt i forbindelse med høyesterettsjustitiarius Tore Schei sin 70-årsdag i februar 2016.