Mer effektive rettssaker

Direktør for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, og Riksadvokat Tor-Aksel Busch har skrevet en kronikk om effektivisering av rettssaker.