Nye analyser av biologisk materiale fra alvorlige uoppgjorte straffesaker

Med bakgrunn i at Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2013 tok i bruk et nytt typebestemmingskit for DNA-analyser, som kan medføre bedre resultater av tidligere innsendt spor/biologisk materiale, oppfordret Kripos i brev av 15. juli 2013 til samtlige politimestre m.fl. politidistriktene om å vurdere hvorvidt det finnes spor/biologisk materiale fra alvorlige saker som bør sendes inn til ny analyse.

Riksadvokaten forutsetter at politimestrene allerede har, med utgangspunkt i nevnte brev fra Kripos, iverksatt en nærmere gjennomgang av uoppklarte saker av en viss alvorlighetsgrad. Dersom det ikke har skjedd må dette iverksettes så snart som mulig.

 

Se vedlegg

Last ned filNye analyser av biologisk materiale fra alvorlige uoppgjorte straffesaker(6 4kb)