Nytt ansvarsområde for Krigsadvokatene for Sør-Norge

Ansvaret for militære straffesaker som knytter seg til norske militære avdelinger i utlandet er fra 1. mai 2015 overført fra Krigsadvokatene for Nord-Norge til Krigsadvokatene for Sør-Norge.