Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har skrevet et avisinnlegg om «Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige» i den såkalte 22. juli-saken.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har skrevet et avisinnlegg om «Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige» i den såkalte 22. juli-saken. En forkortet versjon av innlegget stod på trykk i avisen Klassekampen lørdag 21. januar d.å. Her er det omtalte innlegget i sin fulle form.

Last ned filPÅTALEMYNDIGHETEN DOMSTOLENE OG NYE SAKKYNDIGE.pdf(1 2kb)