Røde Kors' adgang til å besøke varetektsinnsatte underlagt restriksjoner

I brev av 27. juni minner Riksadvokaten om Røde Kors' adgang til besøk av varetektsinnsatte underlagt restriksjoner