Tertialrapport 2/2016 - Den høyere påtalemyndighet

Virksomheten i Den høyere påtalemyndighet så langt i 2016 preges av høy aktivitet og gode resultater. Det er all grunn til å berømme medarbeiderne ved statsadvokatembetene for god innsats.