Fråsegn om tvil om bortlegging

Riksadvokaten har i avgjerd av 11. januar 2017, som gjeld klage over offentleggjering av påtalevedtak og grunngjevinga for påtalevedtak, uttalt at påtalemakta heretter ikkje bør gi uttrykk for tvil om bevisresultatet ved bortlegging av straffesaker.