Riksadvokatens avgjørelse i Tina Jørgensen-saken

Riksadvokaten har gjennomgått sakens dokumenter og besluttet henleggelse idet intet straffbart forhold anses bevist for samtlige siktede. Vi viser til Sør-Vest politidistrikt for eventuelle kommentarer om saken.