Svar til advokat Elden i forbindelse med "Hemsedalsaken"

Sett i lys av den betydelige offentlige interessen for den såkalte "Hemsedalsaken" har riksadvokaten funnet det riktig å offentliggjøre vårt svar på advokat Eldens brev av 16. august d.å i sin helhet.