Økning av strafferammen for brudd på innreiseforbud - Høringsuttalelse fra riksadvokaten

Riksadvokaten ga i dag høringsuttalelse til forslaget om å øke strafferammen for brudd på innreiseforbud.

Av hensyn til samfunnets behov for å bekjempe det økende kriminalitetstrykket fra utlandet tok riksadvokaten til ordet for å øke strafferammen for slike lovbrudd utover den økning som var foreslått i høringsbrevet.

Ler høringsuttalelsen.