Høringsuttalelse om endring i politiloven

Riksadvokaten har avgitt en høringsuttalelse om forslag til endring i politiloven.