Høringsuttalelse til Politianalysen (NOU 2013:9)

Riksadvokaten har avgitt høringsuttalelse til Politianalysen (NOU 2013:9) og er skeptisk til en omorganisering med bare 6 politiregioner. Det påpekes at at straffesaksbehandlingen - en viktig del av politiets virksomhet - i liten grad er behandlet i analysen.