Arbeidsgruppe i "Monika-saken" overleverer sin rapport til riksadvokaten, mandag 9. februar 2015, kl. 11.00.