Pressemelding - Riksadvokatens avgjørelse av påtalespørsmålet i "Batong-saken"

Riksadvokaten avgjorde 18. mai 2015 klage over Spesialenhetens henleggelse av den såkalte "Batong-saken", hvor tjenestemenn ved Oslo politidistrikt gjennomførte en undersøkelse av munnhulen ved bruk av batong 21. mai 2013.