Pressemelding - riksadvokatens avgjørelse i Scandinavian Star-saken