Pressemelding - undersøkelse av straffesak i Hordaland