Pressemelding om strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner

Vedlagt følger pressemelding fra riksadvokaten vedrørende strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner.