Rapport fra arbeidsgruppe - "Monika-saken" i Hordaland