Transocean-saken: overlevering av utvalgets rapport

Utvalget som har gjennomgått Økokrims såkalte "Transocean-sak" overleverte 13. juni sin rapport til riksadvokaten. Rapporten skal ut på høring og vil bli fulgt opp av riksadvokaten.

I Transocean-saken, en økonomisk straffesak som ble etterforsket av Økokrim i 10 år fra 2005, ble samtlige tiltalte frifunnet av tingretten. I forbindelse med at anken i saken ble trukket av Økokrimsjefen før den planlagte lagmannsrettsbehandlingen i januar 2016, ba Økokrim om en gjennomgang av straffesaken i læringsøyemed.

Riksadvokaten nedsatte den 12. mai s.å. et eksternt utvalg som har vurdert ulike aspekter ved Økokrims behandling av straffesaken i tråd med sitt mandat. Utvalgets rapport av 1. juni 2017 vil forelegges Økokrimsjefen og skattedirektøren, som får gi sine merknader før 1. september. Deretter skal rapporten skal ut på høring med frist 31. desember d.å. Rapporten vil så bli fulgt opp av riksadvokaten.

Les rapporten her:

Last ned filEvaluering av Transocean-saken(9 7 9kb)

 

 Les tilsvaret til rapporten fra førstestatsadvokat Morten Eriksen her:

Last ned filTilsvar til Transocean-evalueringen(4 0 9kb)