Her er en samlet oversikt over riksadvokatens publikasjoner.

Brukerundersøkelse om statsadvokatenes oppgaveløsning i domstolene - sluttrapport