Direktiver om meldingsrutiner ved anmeldelser fra Statens naturoppsyn

Riksadvokaten har etter henvendelse fra Statens naturoppsyn gitt presiserende direktiver om meldingsrutiner mv. ved anmeldelser fra oppsynets ansatte. Direktivene trer i kraft umiddelbart.