Midlertidig direktiv om fordeling av ansvar mellom statsadvokatembeter

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.
Hordaland statsadvokatembeter.
Oslo statsadvokatembeter.
Vestfold og Telemark statsadvokatembeter