Midlertidige retningslinjer om bruk av politiarrest

Riksadvokaten har i dag gitt midlertidige retningslinjer om bruk av politiarrest