NAV- feil i oppgitte beløp i bedragerisaker

NAV informerte riksadvokaten i brev av 21.oktober 2016 om at de hadde avdekket en systemfeil som innebærer at det er beregnet feil beløp i anmeldtes disfavør i flere bedragerisaker, hovedsakelig om dagpenger. Liste over avdekkede feil ble oversendt riksadvokaten og politiet ble deretter pålagt å korrigere beløpene i uavgjorte saker og vurdere eventuelle gjenåpning av avgjorte saker.