Nye retningslinjer for registrering i DNA-registeret og innsamling av spor med sikte på DNA-analyse mv.

Riksadvokaten har i samarbeid med Politidirektoratet gitt nye retningslinjer for DNA-registrering og sporinnsamling. Retningslinjene trer i kraft 1. september d.å.

 

Last ned filRegistrering i DNA-registeret(4 1 0kb)