Påtaleinstruksen kapittel 37

Riksadvokaten har i brev av 9. juni 2008 avklart enkelte spørsmål knyttet til ansvarsområdet for Kripos («Saks- og trekkregler»).