Personalreglement for Den høyere påtalemyndighet

Inngått etter forhandlinger mellom Riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings- administrasjons- og Kirkedepartementet. Virkningstidspunkt er fra og med 1. august 2013.

Last ned filPersonalreglement for Den høyere påtalemyndighet(2 0kb)