Retningslinjer for opptak av politiforklaringer

Riksadvokaten gav retningslinjer for lyd- og bildeopptak av politiforklaringer i brev av 16. oktober 2009 til statsadvokatene, sjefene for politiets særorganer og politimestrene . Retningslinjene er tatt inn nedenfor.