Retningslinjer for rapportering av falske identiteter

I mars 2011 kom Riksadvokaten med nye retningslinjer for rapportering av falske identiteter.